Vuosi 2016 alkaa olla lopuillaan, mikä tarkoittaa monelle yhdistykselle vuosikirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimista. Urakan suuruus vaihtelee yhdistyksen koon ja toiminnan laajuuden mukaan. Kirjanpitoon liittyen, oman ja tuttavien harjoittaman yhdistystoiminnan perusteella uskaltaisin sanoa, että valtaosalle yhdistystoiminnassa aktiivisesti mukana olevalle tärkeintä on paperien pyörittelyn sijaan varsinainen yhdistyksen harjoittama toiminta.  Näin sen tuleekin olla, jotta toiminta säilyisi jäsenille mielekkäänä. Yhdistyksen kirjanpidon ja muiden tilitoimistopalveluiden ulkoistaminen onkin yleensä perusteltua monesta eri syystä.

Olipa kyseessä suuri tai pieni yhdistys, vuosikirjanpidon ja tilinpäätöksen laatiminen vaatii aina tietyn työmäärän ja ajan. Kun kyseessä on tuloverolain ja arvonlisäverolain mukainen yleishyödyllinen yhteisö, työtä helpottaa toki toiminnan arvonlisäverottomuus, joka osaltaan vähentää kirjanpidon vaatimuksia. Kirjanpito vaati kuitenkin vaivannäköä, sekä asiansa osaavan ja tähän sitoutuneen henkilön yleishyödyllisen yhteisönkin kohdalla. Vapaaehtoisuuteen ja talkootyöhön perustuvassa yhdistystoiminnassa ei ole ikinä liikaa mukana olevia käsipareja, joten ihmisten motivoimisen ja jaksamisen kannalta on järkevämpää käyttää aika - joka menisi kirjanpidon tekemiseen - yhdistyksen varsinaisen toiminnan harjoittamiseen ja eteenpäin viemiseen.

Yhdistyksen yleisin toimeksianto tilitoimistolle on vuosikirjanpidon ja tilinpäätöksen laatiminen, johon voi liittyä erityisraportointia esimerkiksi tietyn hankerahoituksen seurannan osalta sekä mahdollisesti arvonlisä- ja tuloverokysymyksiä. Pienillä yhdistyksillä riittää yleensä vuosikirjanpito ja tilinpäätös, mutta suuremmilla yhdistyksillä voi tulla tarvetta esimerkiksi maksuliikenne-, laskutus- ja verotuspalveluille. 

Yhdistyksellä voi olla myös säännöllisesti tai satunnaisesti työntekijöitä. Palkanlaskennan ulkoistaminen kannattaa, mikäli palkkojen laskeminen ja viranomaisraportoinnin hoitaminen tuottavat ylimääräistä vaivaa, tai palkkoja alkaa olla laskettavana useammille henkilöille. Tällöin yhdistystoimijoiden huolet paperitöiden hoitamisesta ja tarvittavien säännösten hallinnasta voidaan unohtaa.

Vaikka yhdistys haluaisi ja kykenisi hoitamaan juoksevan kirjanpidon, tilinpäätöksen laatimisen, viranomaisraportoinnin ja maksuliikenteensä itse, on jokaisella yhdistyksellä oltava yhdistyslain edellyttämä tilintarkastaja ja / tai toiminnantarkastaja valittuna toimintaansa varten.

Toiminnantarkastuksella tarkoitetaan yhdistyksen hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen lainmukaisuuden varmistamista ja arviointia myös yhdistyksen edun näkökulmasta. Toiminnantarkastus on tilintarkastusta kevyempi toimenpide. Yhdistys voi valita tilintarkastajan sijaan toiminnantarkastajan, jos enintään yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

1. taseen loppusumma on yli 100 000 euroa

2. Liikevaihto tai vastaava tuotto on yli 200 000 euroa

3. palveluksessa on keskimäärin enemmän kuin kolme henkilöä

Taloushallinnon lisäksi yhdistyksen on tärkeää tuntea sen toimintaa säätelevää lainsäädäntöä. Erityisen suuren merkityksen saa verolakien sisältämät määritelmät yhdistyksen harjoittaman toiminnan veronalaisuudesta/verottomuudesta.

Yleishyödyllinen yhdistys on verovelvollinen tuloverotuksessa vain elinkeinotulosta ja kiinteistön tuottamasta tulosta, kun kiinteistöä ei käytetä yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen. Yleishyödyllisellä yhdistyksellä arvonlisäverovelvollisuus on sidottu puolestaan tuloverotukseen siten, että yleishyödyllinen yhdistys on pääsääntöisesti arvonlisävelvollinen vain sellaisesta toiminnasta, josta saatua tuloa pidetään tuloverotuksessa elinkeinotulona. Toiminnan ennakoinnin ja suunnittelun suhteen on tärkeää, että yhdistys saa apua sen eri hankkeiden ja projektien muodon arvioinnin verolakien näkökulmasta, jottei ennakoimattomia veroja tule maksuun myöhemmin.

Yhdistyksen koko ja sen toiminnan laajuus sekä monipuolisuus määrittelee yhdistyksen tarpeen tilitoimisto- ja asiantuntijapalveluiden suhteen. Siksi tilitoimistoja kannattaa vertailla ja miettiä millainen palvelukokonaisuus sopii juuri sinun yhdistyksellesi. Mikäli yhdistyksesi talouspuolen ulkoistaminen tai kilpailuttaminen kiinnostaa, niin otathan yhteyttä ja tutustutaan tarkemmin tarjoamiimme palveluihin!

PS. Toteutamme edullisesti myös toiminnantarkastuksia.