Tilitoimiston ammattitaito on tärkein kriteeri valitessa taloushallinnon toteuttaja omalle yritykselle. ’’Hinta ei ole tärkeä, vaan ammattitaito’’ – on lausahdus, jolla monet tilitoimistot pyrkivät myymään omia palveluitaan asiakkaille. Asiakkaalle myydään mielikuvaa palveluista, jotka eivät ole välttämättä halpoja, mutta ne ovat ammattitaidolla toteutettuja. Ammattitaidon käsitettä viljellään paljon, mutta mitä se oikeastaan edes tarkoittaa tilitoimistojen tapauksessa?

Ammattitaidolla voidaan viitata kirjanpitoon, mutta toisaalta kirjaukset asiakkaan liiketoiminnasta kyetään tekemään oikeastaan vain yhdellä tavalla kirjanpitoon, sillä olemassa oleva lainsäädäntö ei jätä varaa kirjanpitäjän sooloilulle. Ammattitaidolla voidaankin ajatella viitattavan käytännössä kirjanpidon ympärillä olevaan muuhun osaamiseen, esimerkiksi tilitoimiston osaamiseen verotusasioissa, asiakaspalvelun laatuun tai kykyyn suorittaa monimutkaisempiakin toimeksiantoja – esimerkiksi sukupolvenvaihdoksia. Ammattitaidolla, jolla tilitoimistot kilpailevat, ei siis oikeastaan viitata yksinomaan kirjanpitoon, vaan kykyyn järjestää ja toteuttaa yrityksen tarvitsemia palveluita. Se, että yritys kykenee vastaamaan kirjanpidon lisäksi muihin asiakasyrityksen tarpeisiin, edellyttää puolestaan useiden eri alojen asiantuntijoita, jotka kykenevät oman ydinosaamisen piiriin kuuluvissa asioissa hoitamaan asiakkaan tarpeet kustannustehokkaasti ja oikein toteutettuna.

Tilitoimistot veloittavat yleensä asiakkailta suhteellisen pieneltä vaikuttavia summia kuukausittain: jos asiakkaalta veloitetaan hänen kirjanpidosta kuukaudessa esimerkiksi 120€, niin monesta asiakkaasta saattaa tuntua että summa on varsin pieni, kun otetaan huomioon ettei hänen tarvitse enää huolehtia ’’paperisodasta’’. Moni tilitoimisto veloittaa kuukausiveloituksen ohella palveluistaan myös avausmaksun asiakkuuden alussa.

Monipuolinen palvelutarjonta eri alojen asiantuntijoiden avulla tuotettuna takaa asiakkaalle mahdollisuuden ammattitaitoiseen, mutta myös kustannustehokkaaseen kirjanpitoon. Asiakkaan ei tarvitse maksaa tilitoimistolle siitä, että ammattitaidosta ja monipuolisen osaamisen olemassaolosta veloitetaan, mikäli tämä ei heijastu ja hyödytä suoraan hänen liiketoimintaansa. Asiakkaan ei myöskään tarvitse maksaa kalliita avausmaksuja palveluistaan, sillä miksi hänen tulisi maksaa tilitoimiston asiakkaaksi pääsemisestä?

Onneksi on olemassa Konnektor.