Arvonlisävero on tuotteiden ja palveluiden kulutukseen kohdistuva yleinen kulutusvero. Se on välillinen vero, joka on tarkoitettu kuluttajien maksettavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että arvonlisäverovelvolliset yritykset ja elinkeinonharjoittajat lisäävät veron tuotteen tai palvelunsa myyntihintaan, jolloin oston tapahtuessa veron maksumiehenä toimii sen ostaja. Jotta vero ei tule maksettavaksi moneen kertaan, saavat yritykset ja elinkeinonharjoittajat vähentää arvonlisäveron elinkeinotoimintaansa varten tekemistään ostoista.

Yritykset siis eivät sinänsä maksa arvonlisäveroa, vaan toimivat ikään kuin veronkantajina tilittäen myyntihintoihinsa sisältyvän veron säännöllisesti valtiolle. Arvonlisävero kohdistuu lähestulkoon kaikkiin tavaroihin ja palveluihin, lukuun ottamatta verotuksen ulkopuolelle jääviä, lainsäädännössä erikseen mainittuja toimintoja kuten terveydenhoitopalveluita ja kiinteistöjen myyntiä. Nämä poikkeukset on haluttu esimerkiksi tiettyihin tavoiteltuihin taloudellisiin kannustimiin liittyvin perustein jäävän arvonlisäverotuksen ulkopuolelle.

Mikäli yritys myy vain näitä veron ulkopuolelle säädettyjä palveluita, se ei ole arvonlisäverovelvollinen. Näin on myös silloin, jos yrityksen liikevaihto vuodessa jää alle 10 000 €. Mikäli yritys ei ole ilmoittautunut arvonlisäverovelvolliseksi odottaen liikevaihtonsa jäävän alle 10 000 euron, ja tämä raja kuitenkin ylittyy, yrittäjä joutuu maksamaan arvonlisäveron takautuvasti tilikauden alusta viivästysseuraamuksineen. Arvonlisäverovelvollisuuden kanssa kannattaakin siis olla tarkkana, sillä mikäli alv:n osuutta ei ole huomioitu alusta alkaen yrityksen tuotteiden hinnoittelussa, voi takautuvat arvonlisäverot viivästysseuraamuksineen muodostua tuhoisaksi liiketoiminnan jatkon kannalta.

Jos yrityksen tilikauden (12 kk) liikevaihto ilman arvonlisäveroa jää alle 30 000 euron, on yrittäjällä mahdollisuus hakea huojennusta maksettavasta arvonlisäverosta. Arvonlisäverovelvolliseksi voi hakeutua, vaikka liikevaihto on alle 10 000 euroa tilikaudessa.

Suomessa sovelletaan kolmea eri arvonlisäverokantaa. Eri alv-kannat pitävät sisällään esimerkiksi seuraavia tuotteita ja palveluita:

Alv 24 %
- Yleinen arvonlisäverokanta

Alv 14 %
- Elintarvikkeet
- Ravintola- ja ateriapalvelut

Alv 10 %
- Majoituspalvelut
- Liikuntapalvelut
- Lääkkeet
- Kirjat

Arvonlisäverotonta
- Arpajaiset ja rahapelit
- Esiintymispalkkiot
- Kiinteistöjen myynti

Arvonlisäveron vähentäminen

Jos olet arvonlisäverovelvollinen yrittäjä, voit vähentää ilmoitusjaksonasi valtiolle tilitettävästä verosta toiselta arvonlisäverovelvolliselta ostamasi tavaran tai palvelun hintaan sisältyvän alv:n mikäli hankinta on tehty vaihto- tai käyttöomaisuudeksi tai muuten verollisessa liiketoiminnassasi käytettäväksi. Jotta vähennys voidaan tehdä, on ostosta oltava olemassa tosite (käytännössä lasku tai kuitti) josta käy ilmi oston hintaan sisältynyt arvonlisäveron määrä. Vähennystä ei voi tehdä tavarasta tai palvelusta joka on hankittu yrityksen omistajien tai henkilökunnan yksityiseen käyttöön. Vähennystä ei voi tehdä joko ollenkaan tai täysimääräisenä myöskään erikseen vähennysoikeuden ulkopuolelle säädettyjen menojen osalta. Tällaisia ovat esimerkiksi edustuskulut ja tietyt ajoneuvoihin liittyvät kulut.

Alv:n maksaminen

Verotilillä ilmoitettavien verojen (ennakonpidätykset ja arvonlisävero) maksupäivä on kuukauden 12. päivä.  Jos eräpäivä sattuu pyhäpäivälle tai lauantaille, eräpäivä siirtyy seuraavaksi pankkipäiväksi. Poikkeuksen tähän sääntöön muodostavat vuosimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset, jotka ilmoittavat ja maksavat arvonlisäveronsa aina seuraavan vuoden helmikuun viimeisenä päivänä. Lähtökohtaisesti arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen tapahtuu kuukausittain, mutta pienet yritykset voivat ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron neljännesvuosittain tai kalenterivuosittain, liikevaihdon suuruudesta riippuen. Oman ilmoitusjakson pituuden voi tarkistaa Verohallinnon Verotili-palvelusta. Suurin osa yrittäjistä jättää veron määrän laskemisen ja ilmoittamisen tilitoimistonsa käsiin.

Arvonlisäveron alaraja-huojennus

Pienyrittäjille on säädetty erillinen mahdollisuus saada huojennusta maksettavasta arvonlisäverosta. Huojennuksen voi saada mikäli tilikauden (12 kk)  liikevaihto ei ylitä 30 000 €.  Jos yrityksen tilikausi on pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa. Muuntaminen tehdään kertomalla liikevaihto luvulla 12 ja jakamalla se tilikauden kuukausien lukumäärällä. Arvonlisäverovelvolliset joiden tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 €, saavat huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän veron.

Alarajahuojennuksen määrä lasketaan seuraavasti:

arvonlisävero-

(liikevaihto – 10 000) x alv 
            20 000

Tilanteita joissa alv:n vähennysoikeutta on rajattu

Edustuskulut

Edustuskulut eivät ole miltään osin vähennyskelpoisia arvonlisäverotuksessa

Mainoslahjat

Arvoltaan alle 35 € mainoslahjaan sisältyvän arvonlisäveron saa vähentää, edustuslahjan veroa puolestaan ei.

Ajoneuvot

Ajoneuvoista, matkailuvaunuista, huviveneistä sekä niihin liittyvistä varaosista tai huolloista ei saa tehdä alv-vähennystä, mikäli ajoneuvot eivät ole kokonaan liiketoiminnan käytössä. Alv-vähennysoikeutta ei ole rajattu pois autonvuokraukselta, autonmyynniltä, ammattiliikenteeltä ja ajo-opetukselta. Jos ajoneuvo on siis täysin liiketoimintaan liittyvässä käytössä, vähennys voidaan tehdä. Pienikin yksityiskäyttö poistaa koko alv-vähennysoikeuden. Mikäli yrityksen liiketoimintaan liittyvillä matkoilla tulee maksettavaksi pysäköintimaksuja, niihin sisältyvä arvonlisävero voidaan vähentää.

Puhelin

Työhön ja yritystoimintaan liittyvistä puhelinkuluista voidaan tehdä arvonlisäverovähennys. Luontoisetupuhelimen kuluista vähennetään muu kuin yksityiskäyttöön kuuluva osuus.

Liikuntaetu

Yrityksen maksamista kuntosalilipuista yms. ei voi tehdä arvonlisäverovähennystä.

 

Arvonlisäverotukseen perehtymällä tai tilitoimiston asiantuntijuutta hyödyntämällä, pienyrittäjä voi saada kilpailuetua muihin toimijoihin nähden. Mikäli haluat kuulla lisää arvonlisäverotuksesta tai vaikka muista verotusasioista, niin tilitoimistomme asiantuntijat auttavat sinua mielellään.