Miksi kilpailuttaa? Lähes kaikki yritykset tarvitsevat ydinliiketoimintansa tueksi ulkopuolisilta tahoilta ostettuja tuotteita tai palveluita. Tuote tai palvelu voi liittyä suoraan siihen prosessiin, jossa yritys tuottaa arvoa asiakkaalleen – esimerkiksi taksiautoilijan asiakaskuljetuksiin käyttämä kulkuneuvo – tai epäsuorasti, esimerkiksi tilitoimiston palveluiden käyttäminen oman ydinliiketoiminnan tukena. Koska ulkopuolisilta tahoilta ostetut tuotteet ja palvelut muodostavat merkittävän osan liiketoimintaamme, niin väitän että esimerkiksi pienyritys voi säästää oikein toteutetulla kilpailutuksella jopa satoja euroja vuodessa.

Kun yrityksesi on tekemässä palveluhankintoja, niin on syytä muistaa, ettei ensimmäinen vastaantuleva vaihtoehto ole aina se paras mahdollinen oman yrityksen kannalta. Jo olemassa olevien palvelusuhteiden kilpailutuksessa on pohdittava, että vastaako nykyinen saamamme palvelu sille asetettuja odotuksiamme nyt ja tulevaisuudessa? Onko mahdollista, että yrityksemme voisi löytää uuden kumppanin, joka tuottaa palvelun tavoittelemillamme kriteereillä aikaisempaa tehokkaammin?  Ennen mahdollista kilpailutusta on myös pohdittava kilpailutuksen mukanaan tuomaa hyötyä, korvaako mahdollinen kilpailutuksella saatava hyöty sen toteuttamiseen kuluneet resurssit.

Tärkein kriteeri etsiessä palveluntarjoajaa on hänen kykynsä toimittaa sellainen palvelu, joka vastaa hankintatarpeeseemme. Koska tämä kriteerin saattaa täyttää moni markkinoilla oleva toimija, on syytä asettaa tarkempia ehtoja markkinatoimijalle, esimerkiksi huomioimme markkinatoimijan kykyä palvella meitä asiakkaana. Kun löydämme sopivan joukon toimijoita, jotka täyttävät heille asetetut minimivaatimuksemme, niin lopullisen päätöksemme sanelee yleensä halvempi hinta – mikäli tarjottava palvelu vastaa tarpeisiimme samalla tavalla kuin kalliimpikin palvelu.

Kun vertailee eri toimijoiden tarjoamia palveluiden hintoja, huomaa että eri toimijat hinnoittelevat palvelunsa hyvinkin eri tavoin. Siksi on syytä lähestyä palveluntarjoajia oman yrityksen mahdollisemman todenmukaisen tilanteen avulla ja kysyä, paljonko palvelun tuottaminen kyseisessä esimerkkitilanteessa maksaisi ja mitä se pitäisi sisällään.

Kilpailuta yrityksesi kannattavaksi!