Kevät alkaa kohta, mikä on varma merkki siitä että henkilökohtaisen veroilmoituksen tekeminen on taas edessä. Veroilmoituksen jättöpäivä vaihtelee muutaman vaihtoehdon välillä, tänä keväänä vaihtoehtoiset esitäytetyn veroilmoituksen viimeiset jättöpäivät ovat 3.4., 9.5. tai 16.5. Henkilökohtainen verotus kannattaa käydä läpi huolella, sillä lähestulkoon jokaisessa ammatissa tulee kuluja, joista osan voi saada takaisin verotuksessa. Verottajalle pystyy myös ilmoittamaan vähennyksiä viimeisen viiden vuoden ajalta eli tänä keväänä on vielä mahdollista ilmoittaa verovuotta 2011 koskevia vähennyksiä.

Tuloverolain mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää saamistaan tuloista niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. Tuloverolaki sisältää esimerkinomaisen listan vähennyskelpoisista menoista, joita ovat mm. ammattikirjallisuuden hankkimisesta aiheutuneet menot, työttömyyskassamaksut ja työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut. Lista on esimerkinomainen, joten meno voi olla vähennyskelpoinen, vaikka sitä ei listassa erikseen mainittaisikaan.

Listaan seuraavaksi muutamat yleisimmät vähennyskelpoiset menot, joihin iso osa palkansaajista on oikeutettu. Vähennykset kannattaa ehdottomasti huomioida omassa verotuksessa.

Kodin ja työpaikan väliset matkat

Iso osa työntekijöistä on oikeutettu tekemään verovähennyksen matkoista kodin ja työpaikan välillä. Asunnon ja työpaikan välisellä matkalla tarkoitetaan nimenomaan kodin ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa. Matkakuluista voidaan vähentää vain se osa, joka ylittää 750 euron omavastuuosuuden, mikä täyttyy monta kertaa jo 12 kuukauden alueellisesta bussikortista. 

Matkakustannukset vähennetään asunnon ja työpaikan edestakaiselta matkalta halvimman kulkuneuvon käyttökustannusten mukaan laskettuna riippumatta todellisesta ajoneuvosta. Tämä tarkoittaa yleensä joukkoliikenteen halvimpia lippuhintoja. Jos on pakotettu käyttämään omaa autoa joukkoliikenteen yhteyksien puuttumisen takia, kulut on mahdollista vähentää todellisten ajettujen kilometrien perusteella.

Vähennyksen enimmäismäärä on 7.000 euroa vuodessa. Vähennyksiä voi saada myös mahdollisista lisäkuluista, mikäli joutuu työskentelyn ajan asumaan eri paikkakunnalla kuin aviopuoliso tai avopuoliso ja lapset. Kulujen omavastuuosuus on pienempi kuin 750 €, jos on osan vuodesta työttömänä.

Työhuonevähennys

Moni työntekijä on oikeutettu tekemään työhuonevähennyksen, jos tekee töitä kotona. Tämä koskee esimerkiksi etätöitä silloin tällöin tekeviä työntekijöitä ja tunteja suunnittelevia opettajia. Työhuonevähennystä voi saada, vaikka kotona ei olisikaan erityisesti töitä varten varattua huonetta. Vähennys on suuruudeltaan 205 – 820 euroa.

Kotona tehtävän työn kulut on mahdollista vähentää myös todellisten kustannusten mukaisina. Vähennyksen saaminen kuitenkin edellyttää, että työnantaja ei ole järjestänyt työhuonetta tai työhön liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä. Vähennyskelpoisia menoja voivat olla esimerkiksi vuokra sekä lämmitys-, valaistus- ja siivouskulut. Tällöin todelliset kulut pitää veroilmoituksella myös luotettavasti osoittaa liittämällä tarvittavat dokumentit ilmoitukseen.

Muut tulonhankkimisvähennykset

Erilaiset työssä tarvittavat ohjelmistot, ammattikirjallisuus ja työvaatteet ovat myös vähennettäviä kustannuksia. Tulonhankkimisvähennyksiä on jokaiselle palkansaajalle laskettu automaattisesti 620 euron suuruinen tulonhankkimisvähennys vuodessa, eli vähennyksiä ei tarvitse ilmoittaa, mikäli kulut jäävät tuon alle.

Rajan vetäminen vähennyskelpoisen- ja vähennyskelvottoman kulun välillä saattaa joskus olla hankalaa, mutta perussääntö tulonhankkimisvähennysten määrittelemisessä on yksinkertaisesti se, että vähennyksen voi tehdä hankinnoista, jotka on pitänyt hankkia työn takia. Aivan kaikkea ei kuitenkaan voi vähentää. Puvun tai jakun hintaa ei voi vähentää, vaikka työssä pitäisikin pukeutua tyylikkäästi.

Monia koskee myös kotitalousvähennys, jota saa esimerkiksi kotona teetettävästä siivous- ja remonttityöstä. Myös esimerkiksi tietokoneen hankinnasta, tietoliikenneyhteyksistä, omista työvälineistä, tietyistä opiskelukustannuksista ja työvaatteiden hankintakuluista voi saada verovähennyksiä.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut ovat tulonhankkimisesta johtuneita menoja. Ko. maksut voidaan vähentää aina täysimääräisinä, eli yllä mainittu tulonhankkimisvähennys ei rajoita vähennysoikeutta. Oikeuskäytännössä on myös katsottu, että kyseiset voidaan vähentää myös ansioon suhteutetusta päivärahasta, peruspäivärahasta sekä sairauspäivärahasta 

Vähennysten takautuva hakeminen

Jos kaikkia oikeutettuja vähennyksiä ei ole huomannut tehdä aikaisempina vuosina, peli ei ole vielä menetetty. Oikaisua omaan verotukseen voi hakea nimittäin viiden verovuoden päähän, eli verovuoden 2011 tietoihin.

Jos taas vähennyskelpoisia kuluja on tullut jo kuluvalle verovuodelle joita ei ole veroprosentissa huomioitu, voi verottajalta hakea uuden verokortin kuluvalle verovuodelle, jolloin vähennykset huomioidaan loppuvuoden veroprosentissa.

Veroilmoituksen täyttämiseen kannattaa varata aikaa, etenkin, jos ilmoituksen tekee paperilla eikä sähköisesti, sillä paperi-ilmoituksen liitteeksi tarvitaan useita lomakkeita. Kuitit täytyy pitää tallessa, vaikka niitä ei läheskään kaikilta erikseen tulla tarkastamaan. Jos tarvitset tietoa vähennyksistä, veroilmoituksen täyttämisessä, aiempien vuosien verotuksen oikaisemisessa tai mihin tahansa verotukseen liittyvässä asiassa, otathan yhteyttä - me autamme mielellämme.