Verovapaiden kilometrikorvausten ja päivärahojen maksaminen saattaa aiheuttaa osalle yrittäjistä hiuksien harmaantumista tai ennenaikaista kaljuuntumista.Tuskastelu matkalaskujen ja ajopäiväkirjojen kanssa on turhaa ajan hukkaa, sillä kyse on kaavamaisesta ja selkeästä asiasta, jonka kerran kun ottaa haltuun, niin sittemmin ei asialla tarvitse päätään vaivata. Yksinkertaisesta luonteestaan huolimatta Verohallinnon sallimien verovapaiden kilometrikorvausten ja päivärahojen täysimääräisestä hyödyntämisestä voi työn luonteesta riippuen koitua esim. yksinyrittäjien kohdalla merkittäviä verotuksellisia hyötyjä kuukausi- ja vuositasolla, joten korvaukset ja niiden sääntely kannattaa jokaisen yrittäjän ottaa kunnolla haltuun.   

Mitä verovapaat matkakorvaukset ovat

Työnantaja tai yrittäjä voi korvata tilapäisestä työmatkasta aiheutuneita kustannuksia verovapaasti. Matkakustannusten korvauksia voidaan maksaa kilometrikorvauksena, päivärahana tai ateriakorvauksena. Näiden korvausmuotojen lisäksi julkisen liikenteen matkalipuista ja majoituskuluista voidaan maksaa todellisiin kuluihin perustuvaa korvausta matkalaskua ja tositteita vastaan. Korvaukset ovat verottomia, jos ne perustuvat joko todellisiin kuluihin tai Verohallinnon vuosittaiseen päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista.

Työmatka

Verotuksessa työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka työntekijä tai yrittäjä tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Asunnon ja työpaikan välinen matka ei ole verotuksessa työmatka. Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut voidaan vähentää työntekijän/yrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa halvimman (yleensä julkisen) kulkuneuvon mukaan keväisin tehtävällä henkilökohtaisella veroilmoituksella. Työmatka erityiselle työntekemispaikalle voi alkaa myös työntekijän kotoa. Työmatkalle lähtiessä ei siis ole pakko käydä ensin kääntymässä varsinaisella työpaikalla, jotta korvauksia voidaan maksaa. Jos kuitenkin työpaikalla käydään, alkaa korvauksiin oikeuttava työmatka vasta lähdettäessä varsinaiselta työpaikalta erityiselle työntekemispaikalle.

Esim. metsäalalla matkakustannusten korvausten vaatimukset ovat normaalista poikkeavat, koska työntekijälle ei muodostu työn keikkaluonteen takia koskaan varsinaista työpaikkaa, vaan työ tapahtuu aina vaihtuvalla, tilapäisellä työntekemispaikalla. Näihin poikkeustapauksiin saattaa liittyä erityissääntöjä ja poikkeuksia esim. matkan pituuteen liittyen. Tällöin korvausten perusteet on hyvä varmistaa asiaan perehtyneeltä henkilöltä. Päälinja verottajalla on kuitenkin se, ettei töitä voi asettaa keskenään eriarvoiseen asemaan esimerkiksi maksettavien korvausten suhteen.

Verovapaat matkakulujen korvaukset vuonna 2017

 • kilometrikorvaus 0,41 euroa/km
 • osapäiväraha 19 euroa (työmatka yli 6 tuntia)
 • kokopäiväraha 41 euroa (työmatka yli 10 tuntia)
 • ulkomaan päivärahaa (vaihtelee maakohtaisesti)
 • ateriakorvaus 10,25 euroa (ateriakorvaus voidaan maksaa työmatkoilta, joilta palkansaajalle ei makseta päivärahaa.

Päiväraha on korvausta tavallista suuremmista ruokailukuluista. Jos työmatkaan sisältyy ilmainen tai työnantajan kustantama ruokailu (kokopäiväraha/kaksi ateriaa, osapäiväraha/yksi ateria), päiväraha on puolet edellä mainituista määristä.

Kilometrikorvaus

Kilometrikorvausta maksetaan joko työntekijän omalla tai tämän hallitsemalla ajoneuvolla tehdystä työmatkasta. Kilometrikorvauksen tarkoitus on korvata oman kulkuneuvon käytöstä aiheutuvia kuluja. Vuonna 2017 autolla ajetun matkan kilometrikorvaus on 0,41 € per kilometri.

Jos käytät omaa kulkuneuvoa työmatkojen tekemiseen, kannattaa näistä matkoista pitää ajopäiväkirjaa. Ajopäiväkirja on vapaamuotoinen, mutta siitä tulisi käydä ilmi jokaisen matkan kohdalta seuraavat asiat:

 • alkamis- ja päättymisajankohta
 • alkamis- ja päättymispaikka
 • kilometrimäärä
 • matkan tarkoitus
 • kuljettajan nimi
 • auton rekisterinumero
 • ajoreitti
 • muut mahdolliset tarpeelliset tiedot (esim. kyydissä olleet matkustajat).

Ajopäiväkirja voi olla myös sähköisessä muodossa.

Kotimaan päiväraha

Päiväraha on tarkoitettu korvaamaan työmatkasta aiheutuneita ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksiä. Näihin eivät kuulu matkustus- ja majoituskulut.

Päivärahan maksamisen perusedellytykset ovat, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 km etäisyydellä siitä paikasta mistä työmatka on tehty (joko työntekijän kotoa tai varsinaisesta työpaikasta) ja lisäksi yli 5 km etäisyydellä kummastakin.

Päivärahan enimmäismäärä riippuu työmatkan kestosta:

 • kokopäiväraha 41 € (työmatkan kesto yli 10 h)
 • osapäiväraha 19 € (työmatkan kesto yli 6 h)

Päivärahaa maksetaan per matkavuorokausi eli 24 h. Kuitenkin jos esim. yhden päivän työmatka kestää alle 24 h, on työntekijä silti oikeutettu kokopäivärahaan, jos tuo työmatka on kestänyt yli 10 h.  Jos työmatka on kestänyt yli 6 h, on työntekijä oikeutettu saamaan matkastaan osapäivärahan.

Jos työntekijä saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyvän aterian, vähentää se päiväraha-oikeutta seuraavasti:

 • Kokopäiväraha puolitetaan, jos palkansaaja saa kaksi ateriaa
 • Puolipäiväraha puolitetaan, jos palkansaaja saa yhden aterian

Ulkomaan päiväraha

Mikäli työmatka tehdään ulkomaille ja se kestää vähintään 10 h, voidaan matkanteosta maksaa ulkomaan päivärahaa. Jos työmatka ulkomaille on kestoltaan alle 10 h, voidaan työmatkasta maksaa kotimaan osapäiväraha.

Samoin kuin kotimaanpäiväraha, myös ulkomaanpäivärahaa maksetaan matkavuorokausittain. Ulkomaan päivärahan suuruus vaihtelee maakohtaisesti ja määräytyy sen mukaan, missä maassa matkavuorokausi päättyy. Matkavuorokauden päättyessä laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha lennon tai laivamatkan lähtömaan mukaan.

Ulkomaan päiväraha puolitetaan, mikäli palkansaaja on saanut työnantajalta matkalla kaksi ilmaista, esim. hotellihuoneen hintaan kuulunutta ateriaa.

Ateriakorvaus

Ateriakorvausta (10,25 €) voidaan maksaa ainoastaan, jos työmatkasta ei makseta päivärahaa eikä työntekijällä ole mahdollisuutta ruokailla normaalissa ateriointipaikassaan. Toisin kuin päivärahassa, ateriakorvauksen maksamisessa ei ole mitään kilometrirajaa sille, kuinka kaukana erityisen työntekemispaikan tulee olla.

Mikäli työntekijä joutuu ruokailemaan kaksi kertaa edellä kuvatusti, voidaan ateriakorvausta maksaa enintään 20,50 €. Kahta ateriakorvausta ei kuitenkaan voida maksaa, ellei työpäivä ole ollut niin pitkä, että siihen on kuulunut kaksi ruokailutaukoa.

Matkalasku

Jotta korvauksia voidaan maksaa, on palkansaajan tai yrittäjän tehtävä matkastaan ja korvausperusteistaan matkalasku ylempänä tekstissä mainittuine muotovaatimuksineen. Matkalaskun liitteeksi laitetaan kuitit korvattavista erillisistä kuluista kuten taksimatkoista, lentolipuista, hotellikuluista jne. Keikkatöihin liittyvät matkakustannusten korvaukset kannattaa laskuttaa asiakkaalta.

Mikäli tämän ’’lyhyen’’ tietopaketin jälkeen vielä matkakustannusten korvausasiat askarruttavat, ole yhteydessä meihin – autamme sinua paitsi matkakorvausasioissa, mutta myös muissa taloushallinnon kysymyksissä.