Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on kirjoittaa liikeidea ja toimintaohjeet liikeidean saamiseksi markkinoille. Liiketoimintasuunnitelmaa saatetaan kysyä aloittavilta yrittäjiltä esimerkiksi tilitoimistossa, pankissa tai uusyrityskeskuksessa esimerkiksi starttirahaa hakiessa. Liiketoimintasuunnitelma auttaa kirkastamaan yrityksen liikeidean.

Liiketoimintasuunnitelma voidaan laatia useaan erilaiseen pohjaan, tunnettuja tapoja jäsentää oma liikeidea varsinaiseksi liiketoiminta-ajatukseksi on hyödyntää esimerkiksi uusyrityskeskusten tarjoamia liiketoimintasuunnitelma-pohjia (liiketoimintasuunnitelma.com – toistaiseksi poissa käytöstä) tai netistä löytyviä business model canvas – pohjia.  Näissä kummassakin pohjassa oma liiketoiminta-ajatus esitetään hieman eri tavoin suunnitelman lukijalle.

Liiketoimintasuunnitelmassa yleensä vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on liikeideasi? Millä tavalla se tuo arvoa asiakkaalle, minkä ongelman se ratkaisee?
  • Ketkä ovat asiakkaitasi; millainen on unelma-asiakkaasi, mikä on pääsääntöinen kohderyhmä ja miksi?
  • Kuinka tavoitat asiakkaasi?
  • Kuinka myyt liikeideaasi asiakkaille?
  • Mitä tarvitset liikeideasi toteuttamiseksi?
  • Kuinka liikeidea jalostuu asiakkaille myytäväksi tuotteeksi/palveluksi käytännössä?
  • Mistä saat tarvittaessa apua tai onko olemassa sopivia yhteistyökumppaneita?
  • Kustannusarvio
  • Myyntiennuste
  • Liikeidean SWOT-analyysi; mitkä ovat liikeideasi uhat ja mahdollisuudet, heikkoudet ja vahvuudet?

Liiketoimintasuunnitelmaa laatiessa on mielestäni erittäin suositeltavaa konsultoida yrittäjäkokemuksen omaavaa henkilöä, uusyrityskeskusta tai tilitoimistoa. Tämä siitä syystä, että harvalla uudella yrittäjällä on yrityksen perustamisvaiheessa täydellistä tietämystä yritystoiminnasta ja sen mukanaan tuomista haasteista. Pyytäessäsi kokeneemmalta henkilöltä konsultaatiota jo liiketoiminnan alkuvaiheessa, voit todennäköisesti välttää monta kallista sudenkuoppaa.

Liiketoimintasuunnitelmaa laatiessa kannattaa miettiä ja puntaroida erilaisia vastausvaihtoehtoja suhteessa kysymyksiin.  Esimerkiksi kuinka tavoitamme asiakkaamme: mikäli vastaat esimerkiksi sosiaalisen median ja internet-markkinoinnin kautta, miksi tämä on ensisijainen vaihtoehtosi? Tavoitatko asiakkaasi parhaiten tämän kanavan kautta vai puoltaako esimerkiksi kustannustehokkuus tämän kanavan valintaa?

Liiketoimintasuunnitelma on myös yrityksen strategian laatimista: mitä teemme, miksi, kenelle ja mitä ovat tavoitteemme? Lisäksi siinä voidaan mennä operatiiviselle – konkreettisten vaadittujen toimien – tasolle: millä toimenpiteillä saavutamme tavoitteemme?

Se millaisen liiketoimintasuunnitelman tarvitset, riippuu hyvin paljon siitä mitä liiketoimintasuunnitelmallasi aiot tehdä. Jos aiot hakea rahoitusta liiketoiminnallesi, olisi liiketoimintasuunnitelmaan tarpeellista liittää edes alustava rahoituslaskelma.

Koska haluamme edistää yritystoimintaa, niin tämän artikkelin lopusta löytyy ladattava liiketoimintasuunnitelmapohja (.docx) sekä Excel-pohja (.xlsx), josta löytyy pohja mm. rahoituslaskelmalle ja tulossuunnitelmalle.  

 

Lataa tästä liiketoimintasuunnitelmapohja

Lataa tästä liiketoimintasuunnitelmaan liitettävät laskelmat