Kannattava liiketoiminta on jokaisen yrityksen tavoite ja se on pitkällä tähtäimellä liiketoiminnan edellytys. Yrityksen ollessa kasvuvaiheessa sen toimintaan liittyy monesti riskinotto ja toiminnan rahoittaminen velkarahalla,yrityksen ollessa samanaikaisesti kannattamaton. Jossain vaiheessa kuitenkin yritystoiminnan peruslaki tulee väistämättä vastaan: ”Yritystoiminnan on oltava kannattavaa, mikäli yritys aikoo ylläpitää ja kehittää liiketoimintaansa”.

Liiketoiminnan alkuvaiheessa menoja syntyy enemmän kuin tuloja. Monesti liiketoiminnan alkuvaiheessa kysymykseen tulee lainarahan käyttö, ja lainarahan rajallinen määrä saattaa tehdä liiketoiminnan kasvattamisesta ja kannattavaksi vakiinnuttamisesta haastavaa puuhaa.  Henkilöstö- ja markkinointikulut ovat tyypillisimpiä kulueriä, joita tulopuolen synnyttäminen yritykseen vaatii. Koska liikevaihto ei synny itsestään, ja yleensä sen eteen joudutaan uhraamaan rahan lisäksi muitakin resursseja, kuten yrittäjän aikaa ja työpanosta. Tulot ja menot pitäisi pystyä vielä ajoittamaan oikein kassan näkökulmasta.

Monen yrityksen tavoitteena liiketoiminnan alkutaipaleella on se, että otettu riski tuotannon kasvattamiseksi menisi yrityksen suunnitelmien mukaan mahdollisimman hallitusti. Yrityksen toiminnan ja kassavirran budjetointi on mitä parhain väline tähän, etenkin kun tarkastellaan liiketoiminnan kasvattamista pitkällä aikajänteellä.

Kannattavuus

Yksinkertaisimmillaan kannattavuus tarkoittaa sitä, että myydyistä tuotteista saadut tulot ovat suuremmat kuin niiden valmistamisesta koituneet menot, eli yritys tuottaa voittoa. Jotta tämä osakeyhtiölaista tuttu yhtiön toiminnan tarkoitus saadaan täytettyä, on yrityksen pystyttävä toteuttamaan ydinliiketoimintaansa kannattavasti.

Kannattavuus on määritelmällisesti yksinkertainen asia, mutta sen käytännön toteuttaminen vaatii muutakin kuin osto- ja myyntilaskujen välistä plusmerkkistä erotusta. Paperilla terve liiketoiminta ei itsessään tarkoita vielä vahvaa kassaa, jonka hallinta on yksi tärkeimmistä tekijöistä kannattavan yritystoiminnan muodostumisessa. Sen lisäksi, että rekrytoinnit, toimitilat ja myyntipanostukset synnyttävät kuluja ennen tuottoja, myös kannattava liiketoiminta sinänsä voi tuottaa haasteita kassan näkökulmasta. Tämä voi johtua esimerkiksi yrityksen laskujen maksuaikojen huonosta suunnittelusta tai väärin ajoitetuista investoinneista. Heikko kassanhallinta vaikeuttaa yrityksen voitonjakoa ja on omiaan aiheuttamaan turhia kuluja, mikäli esimerkiksi yrityksen maksuvalmius aaltoilee.

Kannattavuutta budjetoimalla


Budjetti on kuvaus yrityksen toiminnasta kaikkein yksinkertaisimmassa muodossa, rahamääräisenä. Tarpeeksi suurella tarkkuudella laadittu budjetti varmistaa sen, että yritysjohto tietää niin tavoitteensa, kuin myös keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Budjetoimalla ostot, myynnit, investoinnit, palkat sekä muu liiketoiminta, saadaan aikaiseksi kokonaiskuva yrityksen kannattavuuden ja kassan muodostumisesta.

Viimekädessä yrittäjän korvaus maksetaan vain ja ainoastaan yrityksen kassavirrasta, ei vain teoriassa kannattavalta näyttävästä liiketoiminnasta. Yritys on mahdollista saada näyttämään kannattavammalta mitä se todellisuudessa onkaan käyttämällä esimerkiksi erilaisia kirjanpidon joustokohtia. Todellinen kirstun pohjalla oleva kassavirta on kuitenkin lopulta se tärkein mittari, mistä jokaisen yrittäjän pitäisi olla kiinnostunut.

Tarkasti laaditulla budjetilla voidaan ennustaa yrityksen kannattavuutta ja kassavirtaa, jotka ovat jokaisen liiketoiminnan ydinasiat. Konnektor Oy auttaa mielellään sinua ja yritystäsi talousjohtamisessa sekä budjettien laatimisessa.