Innovaatioseteli on tarkoitettu kasvuhakuisille pk-yrityksille liiketoiminnan kehittämistä varten. Setelin arvo on 5000 + alv,  ja sen voi käyttää innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Yritys ei voi saada innovaatioseteliä, jos

 • Se on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio tai ahvenanmaalainen yritys
 • Yrityksellä on verovelkaa
 • Rityksen rating Alfa on huonompi kuin A
 • Yritys on toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis -muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • Yrityksen de minimis -kiintiö ylittyy
 • Yritykselle on myönnetty Tekesin rahoitusta kuluvana tai edellisenä vuonna TAI yrityksellä on käynnissä Tekesin rahoittama projekti TAI yritys on jättänyt muun hakemuksen Tekesiin

Innovaatioseteliä voivat hakea myös uudet yritykset joilla ensimmäinen tilikausi on vielä kesken, kunhan muut edellytykset innovaatiosetelin hakemiseksi täyttyvät. Innovaatioseteli toimii siten, että kasvuhakuisella pk-yrityksellä on ensin yrityksen toiminnan kehittämiseen liittyvä käyttökohde setelille, vaikkapa tarve ulkopuoliselle avulle tuote- ja palvelustrategian kehittämiseksi. Käyttökohteen tulee liittyä yrityksen liiketoiminnan tai esimerkiksi jonkin liiketoiminnallisen osa-alueen kehittämiseen, ennen kaikkea innovaatiotoimintaan. Tälle käyttökohteelle voidaan hakea rahoitusta innovaatiosetelin muodossa Tekesin sähköisissä palveluissa.

Innovaatioseteliä on turha hakea esimerkiksi: 

 • Yrityksen omiin palkkakustannuksiin, matkoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja vuokriin sekä laiteostoihin
 • Sellaisten toimialojen ja toimintojen kehittämiseen, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • Asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity innovaatiotoimintaan kuten
 1. Yleiset liiketoiminnan konsultointipalvelut
 2. Myynti ja markkinointi
 3. Henkilöstön koulutukset
 4. Perustason IT-järjestelmiin liittyvä konsultointi ja kehittäminen (esimerkiksi verkkosivujen tekemiseen tai toiminnanohjaus- ja taloushallinnon järjestelmiin liittyvään konsultointiin ja kehittämiseen)

Mikäli yrityksesi tarve kohtaa innovaatiosetelin käyttötarkoituksen, on seuraavaksi syytä ruveta etsimään sopivaa palveluntarjoajaa. Listan palveluntarjoajista löydät Tekesin sivuilta: http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatiosetelin-palveluntarjoajat/. Innovaatiosetelin palveluntarjoajaksi on ilmoittautunut tuhansia yrityksiä. Palveluntarjoajien osalta kannattaa huomioida, että moni yritys tarjoaa innovaatiosetelille sopimattomia käyttökohteita palveluntarjoajien listassa. Syy tähän on siinä, että Tekes hyväksyy palveluntarjoajaksi kaikki yritykset jotka täyttävät sen asettamat kriteerit (kriteerit alla) riippumatta siitä, kykeneekö palveluntarjoaja kuitenkaan tarjoamaan innovaatiosetelin käyttötarkoituksen mukaista palvelua. 

Palveluntarjoajan kriteerit:

 • Palveluntarjoajan talousriskiluokan tulee olla 1 – 3 (Suomen Asiakastiedon luokitus)
 • Palveluntarjoajalla ei saa olla maksuhäiriöitä
 • Palveluntarjoajalla ei saa olla verovelkaa tai sen maksamiseksi on oltava vahvistettu maksusuunnitelma
 • Palveluntarjoajalla ja hakijalla ei saa olla intressiyhteyttä

Kun yrityksesi valitsee lukuisten vaihtoehtojen joukosta sen parhaimman (t) vaihtoehdon palveluntarjoajaksi, laaditaan palveluntarjoajan kanssa yhdessä työsuunnitelma innovaatiosetelin käyttämistä varten: mitä palveluita innovaatiosetelin tuella tehtäisiin, mitä varten yms. Tämän jälkeen innovaatioseteliä hakeva yritys tekee hakemuksen täällä http://www.tekes.fi/asiointi/. Seteliä voi hyödyntää enintään kahden palveluntarjoajan kesken ja se on voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivämäärästä.

Innovaatiosetelin hakija toimittaa Tekesille loppuraportin viimeistään neljän kuukauden kuluessa innovaatiosetelin voimassaolon päätyttyä Tekesin asiointipalvelussa. Raportti laaditaan yhdessä palveluntarjoajan kanssa ja palveluntarjoaja laskuttaa Tekesiä (http://www.tekes.fi/ota-yhteytta/laskutus/) annettujen ohjeiden mukaisesti (korkeintaan annetun rahoituksen, 5000€ + alv., verran). Tekes maksaa palveluntuottajalle, jahka se on hyväksynyt loppuraportin.

Mielestäni jokaisen sopivan käyttötarkoituksen omaavan yrityksen kannattaa ehdottomasti hakea innovaatioseteliä. Mikäli sopivaa käyttötarkoitusta ei löydy, ei yrityksen kannata lähteä kuluttamaan aikaa turhien hakemuksien postittamiseen Tekesille. 

PS. Myös Konnektor Oy toimii innovaatiosetelin palveluntarjoajana, mikäli yrityksesi haluaa apua esimerkiksi tuote- tai palvelustrategian kehittämisessä, otathan yhteyttä.

(lähde: http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/)